ر فال

(i) َ ِع د ب ي (ii) م ن َ ت ه (iii) َ م س حو ق (iv) َ ق دِق ي . فال شیخ بهایی، زندگانی چه عاقبت دارد؟ زندگانی چه عاقبت دارد؟ ابتدا نیت کنید

2022-12-02
    انجز جامعة
  1. 11,272
  2. تاریخچه فال قهوه
  3. فال روزانه متولدین آذ ر
  4. فال روزانه ۱۴۰۰
  5. 8k Likes, 38