درود و سلام

چراغِ پنجتنی کا یہی اجالا ہے. دوستان سلام و درود اولین کاصتوم زدم براتون امید وارم لذت ببرید,ویدیو رو پشت متن ، کلمه یا حرف بنداز - آموزش ادیت ویدیو با کاین مستر,کلیپ سلام صبح بخیر

2023-02-06
    مبارة الاردن و فينام
  1. در تفاوت سلام و درود
  2. فرق میان درود و سلام:
  3. شكنجه و آزار
  4. درود بر روان خاک
  5. موہمِ شرک الفاظ پر مشتمل کلام پڑھنا